I flere år har e-Infrastrukturen OpenLab blitt brukt til å simulere boreoperasjoner. Bruken av den web-baserte tjenesten har økt under pandemien. Nå vil forskningsmiljøet videreutvikle verktøyet slik at det kan anvendes til forskning innen CO2 – lagring og geotermisk energi.

OpenLab brukes av forskere og studenter over hele verden for å studere og forbedre metoder for brønnboring. OpenLab er en digital plattform for å generere realistiske men virtuelle data for komplekse dynamiske prosesser. Sommeren 2021 passerte den 1ooo brukere etter at den ble lansert for 3 år siden. Flest brukere er det i Norge, Canada, USA og India.  Nå skal verktøyet utvikles videre og tilpasses til problemstillinger innenfor CO2-lagring og geotermisk energiproduksjon.

-Det er mange likhetstrekk mellom produksjon av olje og gass, og produksjon av geotermisk energi, så denne videreutviklingen har lagt i støpeskjeen en stund, sier forskningssjef Helga Gjeraldstveit i NORCE. For CO2 lagring så går det ut på å utnytte verktøyet til å beregne hvor brønnene bør ligge og hvordan CO2 blir fordelt og oppbevart i berggrunnen.

Helga Gjeraldstveit leder forskningsgruppen i NORCE som jobber med digitalisering og energieffektivisering for å redusere fotavtrykket fra boreoperasjoner. De er et internasjonalt ledende miljø innenfor fagområdet. Flere forskningsgrupper i NORCE er anerkjente innenfor digitalisering av energisektoren og med stor betydning både for verdiskapning [1], energieffektivisering og CO2-utslipp [2] fra olje- og gassektoren.  

-Brukerne av OpenLab er forskere, ingeniører og studenter over hele verden med behov for realistiske simuleringer av strømning i undergrunnen og i brønner. Vår ekspertise på dataassimilasjon og overvåking og styring av dynamiske prosesser gjør at vi forstår hvordan vi skal tilby disse dataene på mest hensiktsmessig måte til brukerne. Nå er det økt aktivitet innenfor CO2-lagring og geotermisk energi, og det er derfor naturlig for oss å utvikle OpenLab i den retningen, sier Helga Gjeraldstveit.

OpenLab Web Client 

Sammen med Universitet i Stavanger har NORCE etablert OpenLab som en forskningsinfrastruktur med brukere over hele verden. Jan Einar Gravdal er seniorforsker og prosjektleder i NORCE, og arbeider også på UiS der OpenLab er et viktig verktøy for å gi studenter og forelesere tilgang til data.

-Det går generelt mye tid for å innhente og klargjøre feltdata for forskning. I tillegg er ikke feltdata tilstrekkelig for å utvikle styringssystemer eller studere "what if" scenarier. Dette ville vi gjøre noe med, og timingen viste seg å være god. Vi ser blant annet økt bruk av OpenLab for maskinlæring og også innen helt andre anvendelsesområder enn brønnboring sier Jan Einar Gravdal.

OpenLab er et web-basert verktøy som gir brukerne tilgang til avanserte beregningsmodeller, kombinert med høy brukervennlighet. Den er utviklet med støtte fra Forskningsrådet gjennom Infrastruktur-programmet. NORCE har, sammen med SINTEF, UiS, NTNU, UiO og flere andre forskningsinstitusjoner, søkt om finansiering til å etablere infrastrukturen innenfor flere anvendelsesområder.

Lenker:

[1] Forskningsrådet

[2] NORCE

Who is using OpenLab:

  • University of Stavanger
  • NTNU
  • Aker BP
  • Maersk Drilling
  • Equinor
  • University of Calgary